Canon printerpatron

Bedste sted at købe Canon printerpatron?

Nettet bugner af online shops der sælger både canon printerpatroner og printerpatroner til en lang række andre både kendte og ukendte mærker, men der er visse ting, som man bør holde øje med inden man lægger sine printerpatroner i kurven på en vilkårlig webshop.

Shoppen bør være e-mærket

Der findes fake shops derude, som sælger Canon printerpatroner, og en god måde at garantere, at du ikke køber katten i sækken er at kigge efter e-mærket. E-mærket er din garanti for en sikker handel, når det kommer til beskyttelse af betalings- og brugeroplysninger, og samtidig sikrer du en gennemskuelig handel.

Leveringsomkostninger

Et andet punkt at kigge efter, når der skal købe Canon printerpatroner er leveringsomkostningerne. Nogle webshops har høje priser på leveringsomkostninger men derimod lave priser på printerpatroner, mens andre shops har gratis fragt men derimod høje priser på selve printerpatronerne. Dette ses blandt andet ved køb af originale Canon printerpatroner, hvor den gratis fragt skal fungere som et plaster på såret for at der ikke just er tale om billige Canon printerpatroner.

Overvej kompatible Canon printerpatroner

Der findes stadig folk, som bliver lidt skeptiske, hvis deres printerpatroner ikke er en original Canon printerpatron. Vil der nu ske noget med printeren? Hvordan er udskriftskvaliteten? Vil blækket udtørre hurtigere? Virker den overhovedet til min printer, når det kommer til stykket?

Der er dog ingen grund til at være bange for at købe kompatible Canon printerpatroner, hvis man blot gør det fra et site, der er e-handelsmærket. Dog kan et godt pejlemærke også være at kigge på virksomhedens Trustpilot score, da dette er en direkte indikator for, om tidligere kunder har haft klager over deres køb af printerpatroner på en given webshop og især også hvordan klagen er blevet håndteret

Så hvad er det bedste sted at købe printerpatroner?

Der er mange gode bud, men hvis man tager samtlige af ovennævnte faktorer in mente, kommer man næppe uden om www.kompat.dk, da de både lever op til at være e-mærket, de har rent faktisk gratis fragt på alle varekøb, og tilmed tilbyder de eksempelvis Canon printerpatroner med besparelser på op til 75% i sammenligning med de originale. Endeligt lever de også op til en rigtig god Trustpilot score og har på baggrund af 2823 anmeldelser i skrivende stund en score på hele 9,2. Især fremhæves en hurtig levering og rigtig god kundeservice – ikke mindst fremhæves de rigtig lave priser, så næste gang du skal købe printerpatroner, bør kompat.dk i hvert fald være blandt de webshops, som du tager i betragtning.

Comments are disabled.